Smrť v rodine je udalosťou, ktorá spôsobuje šok a utrpenie nad stratou blízkeho človeka a zanecháva veľké rany v srdciach najbližších. Našou snahou je pre nich, ale najmä pre zosnulého urobiť to najlepšie, čo mu ešte možno dať na poslednej ceste.


Pohrebná služba vznikla v roku xxxxxx . Zabezpečujeme kompletné pohrebné služby od prevozu zosnulého vozidlom s chladiarenským zariadením, obliekanie a úprava zosnulých, vybavenie všetkých potrebných formalít až po dôstojnú poslednú rozlúčku. K dispozícii máme široký sortiment rakiev a doplnkových predmetov (krížiky, stuhy, sviece, vence, ikebany...). Samozrejmosťou je kvetinová výzdoba v dome smútku a na cintoríne.

Privát:
Glogovec 64
900 81 ŠENKVICE
Prevádzka:
Kalinčiakova 13
900 81
PEZINOK
telefón: +421 903 362 735
web: http://www.pohreb.sk
e-mail: matiasovic@pohreb.sk
mapa