Zabezpečuje kompletné pohrebné služby:

- prevozy zosnulých vozidlom s chladiarenským zariadením
- obliekanie a úprava zosnulých
- vlastné chladiarenské zariadenie
- široký sortiment rakiev, ozdobné urny
- vykopanie hrobu, zabezpečenie kremácie
- otvorenie, zatvorenie hrobky
- doplnky (krížiky, týlové prikrývky, stuhy,...)
- výzdoba v dome smútku a na cintoríne
- veľký výber vencov a kytíc
- vybavenie všetkých pohrebných dokladov
- dojednanie pohrebných náležitostí priamo u Vás doma
- vybavenie matriky zdarma!
Privát:
Glogovec 64
900 81 ŠENKVICE
Prevádzka:
Kalinčiakova 13
900 81
PEZINOK
telefón: +421 903 362 735
web: http://www.pohreb.sk
e-mail: matiasovic@pohreb.sk
mapa