Ak v rodine došlo k úmrtiu kontaktujte našu pohrebnú službu.
Volajte NON - STOP číslo 0903 362 735

Na vybavenie potrebných formalít budete potrebovať nasledujúce doklady:

- preukaz poistenca
- občianský preukaz / identifikačná karta ( zosnulého aj vybavovateľa)
- list o prehliadke mŕtveho
- doklad o hrobnom mieste

Pri pohrebe dieťaťa do 15 rokov.
- sobášný list rodičov
- rodný list dieťaťa
- občianské preukazy / identifikačnú kartu rodičov.
Pri kremácii pozostalí po odovzdaní potrebných dokladov postupujú tak, ako pri klasickom pochovaní.

Privát:
Glogovec 64
900 81 ŠENKVICE
Prevádzka:
Kalinčiakova 13
900 81
PEZINOK
telefón: +421 903 362 735
web: http://www.pohreb.sk
e-mail: matiasovic@pohreb.sk
mapa